Velkommen tilbage efter, en forhåbentlig, dejlig sommerferie.

Af kommende aktiviteter skal nævnes:

  • Ungdomstræning – starter igen op den 8. august kl. 16
  • “Kom-og-spil – for kvinder og mænd +60 – fortsætter hver torsdag fra 9-12. Vi har været oppe på ialt 12 medlemmer hvoraf 2 kvinder. Vi håber på endnu flere kvinder vil deltage
  • “Drop in- tennis” – er for alle seniorspillere – uanset spilleniveau. Foreløbigt tilbydes disse spilleaftner på disse torsdage i august, 8., 15., og 22 august og fra kl 19…. Der er instruktør til stede
  • Klubmesterskaberne – afholdes lørdag den 25 august fra kl 9. Se indbydelsen i særskilt nyhed
  • Dame/-pigeaften – datoen er ikke endelig fastsat – nærmere følger
  • Herreraften – afholdes fredagn den 13. september fra kl 17 – nærmere følger

Endvidere kan nævnes, at vores medlemstal dd er på 88 medlemmer mod 82 medlemmer i 2018….!

Vi ønsker alle en fortsat god sæson