Så er arbejdet begyndt hos HTK med etablering nyt lysanlæg. Første fase var nedtagning af de gamle lysarmaturer og nedsavning af telefonpælene.
Herefter overtog Eyvind Laursen “banerne” med optagning af det sidste af pælene samt opgravning til elkabler.
I denne uge har de “frivillige” fra klubben været aktive med bortskaffelse af telefonpæle, lysarmaturer, kabler m.m. – med ca.10 trailerfulde til genbrugsstationen!
Nedsænkning af 220 kg tunge mastfundamenter. Næste fase bliver så rejsning af de nye master. Lysarmaturerne og resterende el-arbejde bliver tilendebragt i februar måned.
STOR TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE DER HAR KNOKLET FOR PROJEKTET!
Venlig hilsen
Bestyrelsen H.T.K. 2021