Tak for året 2019

Tak for sæsonen 2019 – speciel tak til alle dem som har hjulpet til med banerne, klubhuset, træning og alle de praktiske gøremål der kræves for at vedligeholde vores dejlige anlæg ude i mosen. Endvidere vil vi også gerne takke vor læsejls-sponsorer!

I 2019 har vi medlemsmæssigt haft en pæn fremgang fra 81 til 95 medlemmer, så forhåbentligt runder vi den magiske grænse på 100 til næste år!!!

Vi har i årets løb haft en del nye sportslige aktiviteter med bl.a. besøg af 3-4 og 5 klasserne fra Stjernevejsskolen. Tennissportens dag og forskellige arrangementer for at tiltrække nye medlemmer.

Vi synes måske, at anstrengelserne ikke altid står mål med resultaterne, men vi kører fortrøstningsfulde videre i 2020

I august afholdte vi klubmesterskaber med rekordstor tilslutning. Vejrguderne var med os og vi havde en lang og hyggelig dag, der blev spillet i 5 rækker og alle kampene afviklet på en dag. Vedhæftet billeder fra dagen!

Året har også budt på større ”anlægsarbejder” bl.a. fjernelse af træer og trærødder omkring banerne og på terrassen, reetablering af fliser samt ikke mindst maling af klubhus – alle disse opgaver har ikke kostet klubkassen noget særligt, idet arbejdet er udført af mange frivillige medlemmer fortrinsvis seniorer – og velvillige sponsorer    Tusind tak for indsatsen

Økonomisk kan vi forvente et overskud i 15-20.000 klassen!

Vedlagte billeder er fra hhv. ”Storemaledag” 4. juni (klubhuset malet på en dag – 11 mand og 1 kvinde!!) og fra klubmesterskaberne 2019

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår og på gensyn i april 2020

Venlig hilsen

H.T.K.

Klubmesterskab 2019 plakat